Luottamusmiehet 2018-2021

TEHYN JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JA YMPÄRISTÖKUNTIEN LUOTTAMUSMIEHET 2018-2021

 

PÄÄLUOTTAMUSMIES

Jaana Pollari

Lastenhoitaja

p. 050-5769121

jaana.pollari@jyvaskyla.fi

Vastuualueet:

Vanhuspalvelut, Neuvola ja koulu- ja opiskeluterveydenhuolto,

Perheiden ennaltaehkäisevät palvelut, Lastensuojelu, Aikuissosiaalityö

Talouspalvelut, Varhaiskasvatus, Liikuntapalvelut, Tk-sairaalat

 

ENSIMMÄINEN VARAPÄÄLUOTTAMUSMIES

PÄÄTOIMINEN LUOTTAMUSMIES

Mika Rautiainen

Lähihoitaja

p. 0503118324

mika.rautiainen@jyvaskyla.fi

Vastuualueet:

Pelastuslaitos, Kuntoutus- ja erikoisvastaanotot, Suunterveys

Avosairaanhoito, Vammaispalvelut

Tarvittaessa edustus muissa ympäristökunnissa, joissa ei luottamusmiestä.

 

TOINEN VARAPÄÄLUOTTAMUSMIES

Katri Kinnunen

Hankasalmen avosairaanhoito, sairaanhoitaja

0407543778

katri.kinnunen@jyvaskyla.fi

 

PÄÄLUOTTAMUSMIES MULTIA                              PÄÄLUOTTAMUSMIES MUURAME

Pia Vehmasaho                                                          Pia Saastamoinen

Sairaanhoitaja                                                              Lähihoitaja

p. 0505992400                                                             p.0405543168 

pvalkeisenmaki@gmail.com                                        pia.saastamoinen@muurame.fi

 

PÄÄLUOTTAMUSMIES HANKASALMI                     PÄÄLUOTTAMUSMIES LAUKAA

Tarja Ylönen                                                                 Petteri Tainio

Sairaanhoitaja                                                               Lähihoitaja

p. 0400645098                                                              p. 0408339613

tarja.ylonen@hankasalmi.fi                                          petteri.tainio@laukaa.fi

 

PÄÄLUOTTAMUSMIES JOUTSA                            PÄÄLUOTTAMUSMIES TOIVAKKA

Pasi Rutanen                                                            Kati Koro

Sairaanhoitaja                                                            Fysioterapeutti

p. 0407075956                                                           p. 040 7055180

pasi.rutanen@rutasenlomamokit.fi                            kati.koro@toivakka.fi

 

 

 

 

 

LUOTTAMUSMIEHET

 

Keski-Suomen pelastuslaitos

 

Luottamusmies                                                             Varaluottamusmies

-

 

 

 

Sairaanhoitajat, tekstinkäsittelijät, kriisityöntekijät, mielenterveyshoitajat ja osastonsihteerit

 

Luottamusmies                                                            Varaluottamusmies

Katri Kinnunen                                                             Jaakko Korvola

Sairaanhoitaja                                                                Sairaanhoitaja

p. 0407543778                                                               p.

katri.kinnunen@jyvaskyla.fi                                            jaakko.korvola@jyvaskyla.fi

 

 

Lastenhoitajat, koulunkäynnin ohjaajat ja avustajat, päiväkotiapulaiset, erityisavustajat, kehitysvammaohjaajat sekä nuoriso-ohjaajat

 

Luottamusmies                                                             Varaluottamusmies

Sari Tyynelä

Lastenhoitaja

p. 0405094046

sari.tyynela@jyvaskyla.fi

 

 

Hammashoitajat, suuhygienistit ja välinehuoltajat

 

Luottamusmies                                                           Varaluottamusmies

Sari Malmberg                                                             Heli Lyytikäinen

Hammashoitaja                                                             Hammashoitaja

p. 0400490506                                                              p. 0405897127

sari.malmberg@jyvaskyla.fi                                          heli.lyytikainen@jyvaskyla.fi

 

Perus- ja lähihoitajat, kodinhoitajat, ohjaajat ja terveyskeskusavustajat

 

Luottamusmies                                                            Varaluottamusmies

Mika Rautiainen                                                           Samuli Lehto

Lähihoitaja                                                                     Lähihoitaja

p. 0142664821                                                              p.

mika.rautiainen@jyvaskyla.fi                                         samuli.lehto@jyvaskyla.fi