Luottamusmiestoiminta

 

Luottamusmiestoiminta

 


Tehyyn kuuluvia työntekijöitä edustaa työpaikalla tehyläinen tai (yksityissektorilla) tsn:läinen luottamusmies. Hän hoitaa tehyläisten paikallista edunvalvontaa. Luottamusmies neuvottelee työnantajan kanssa työehtosopimuksen tulkinnoista ja muista erimielisyysasioista, paikallisten järjestelyerien jakamisesta sekä työsuhdetta koskevista riita-asioista. Yksityissektorilla hän voi tehdä myös paikallisia sopimuksia. Luottamusmiehen tehtävänä on turvata työrauha työehtosopimuksen ollessa voimassa ja välittää tietoa työnantajan ja työntekijöiden välillä. Luottamusmies palvelee vain oman ammattiliittonsa jäseniä.

 

Ota yhteys luottamusmieheen, kun tarvitset neuvoa esimerkiksi seuraavissa asioissa:


palkka
työaika
vuosiloma
sairausloma
perhevapaat
työsopimus
määräaikainen työsuhde.
(Lähde: www.tehy.fi)