Hallitustoiminta

 

Hallituksen toiminta

 

Ammattiosaston kokouksessa valitsema hallitus hoitaa sille säännöissä määrättyjä tehtäviä. Ammattiosaston asioita hallituksen on hoidettava niin, että se nauttii jäsenten luottamusta. Vuodesta 2017 lähtien hallituksen toimikausi on kolme vuotta.

 

Hallitukseen kuuluu varsinaisia jäseniä sekä varajäseniä. Hallituksen koko määräytyy ammattiosastojen sääntöjen perusteella. Puheenjohtaja johtaa puhetta hallituksen kokouksissa. Hallituksen varsinaisten jäsenten keskuudesta vaitaan hallituksen varapuheenjohtaja. Kokouksissa sihteerinä toimii hallituksen sihteeri.

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan (tai varapuheenjohtajan) kutsumana. Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla ovat joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä ainakin puolet hallituksen jäsenistä. Ammattiosaston luottamusmiehet kutsutaan myös kokouksiin.

 

Toimintasuunnitelman luominen on osa hallituksen toimintaa. Tehy antaa  toimintasuunnitelman luomiseen rungon, johon kuuluu muun muassa edunvalvonta, koulutus, jäsenhankinta, hallinto ja virkistystoiminta.

Hallitus luo myös talousarvion. Taloudenhoitajaksi valittu henkilö pitää huolta talousasioista lain edellyttämällä tavalla.Taloudenhoitaja valvoo, että rahankäytöstä tehdään kokouksessa päätös, ja se kirjataan pöytäkirjaan.

 

Paikallinen edunvalvonta on yksi tärkeimmistä ammattiosaston tehtävistä. Edunvalvonta rakentuu yksittäisen luottamusmiehen toiminnasta laajempaan alueelliseen vaikuttamiseen. Myös jäsenhankinta on yksi ammattiosaston perustehtävistä. Toimintasuunnitelmaan kirjataan jäsenhankinnan tavoitteet, taloudellinen panos ja keinot, millä ne saavutetaan.

 

Jäsenhuollon tehtävä on varmistaa, että jäsenet saavat, mitä ovat tulleet Tehystä hakemaan: tehokasta edunvalvontaa ja ammatillista yhteenkuuluvuutta, virkistystä unohtamatta.

 

Jyväskylän kaupungin ao 509

Kalevankatu 4 / Tehylä

40100 Jyväskylä

ao509@tehy.net