Hallitus 2023-2025

Ammattiosaston kokouksessa valitsema hallitus hoitaa sille säännöissä määrättyjä tehtäviä. Ammattiosaston asioita hallituksen on hoidettava niin, että se nauttii jäsenten luottamusta.

Hallituksen toimikausi on kolme vuotta.

Hallitus muodostuu varsinaisista sekä varajäsenistä. Hallituksen koko määräytyy ammattiosastojen sääntöjen perusteella. Kokouksissa sihteerinä toimii hallituksen sihteeri.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan (tai varapuheenjohtajan) kutsumana. Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla ovat joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä ainakin puolet hallituksen jäsenistä. Ammattiosaston luottamusmiehet kutsutaan myös kokouksiin.

Toimintasuunnitelman luominen on osa hallituksen toimintaa. Tehy antaa  toimintasuunnitelman luomiseen rungon, johon kuuluu muun muassa edunvalvonta, koulutus, jäsenhankinta, hallinto ja virkistystoiminta.

Hallitus luo myös talousarvion. Taloudenhoitajaksi valittu henkilö pitää huolta talousasioista lain edellyttämällä tavalla.

Paikallinen edunvalvonta on yksi tärkeimmistä ammattiosaston tehtävistä. Edunvalvonta rakentuu yksittäisen luottamusmiehen toiminnasta laajempaan alueelliseen vaikuttamiseen. 

Jäsenhuollon tehtävä on varmistaa, että jäsenet saavat, mitä ovat tulleet Tehystä hakemaan: tehokasta edunvalvontaa ja ammatillista yhteenkuuluvuutta, virkistystä unohtamatta.

Mervi Kinnunen
Varapuheenjohtaja
Ikääntyneiden asumispalvelut, osasto 2
palveluesihenkilö
p. 040 0247509
mervi.t.kinnunen@jyvaskyla.fi

Elina Söderholm
Varapuheenjohtaja
Kaupungin sairaala, Nova 6
sairaanhoitaja

Minna Manner
Taloudenhoitaja
Työllisyyspalvelut
terveydenhoitaja

Anu Siivola
Toimintapäällikkö
Muuramen Hyvinvointi Liikelaitos, kotihoito
sairaanhoitaja

Tuija Hartikainen
Jäsensihteeri
Avosairaanhoito, Sampoharjun terveysasema
sairaanhoitaja

Siru Ehrukainen
Kokousemäntä
Varhaiskasvatus, Korpilahden päiväkoti
lastenhoitaja

Kaisa Lehtinen
Vammaispalvelut, Ahokoti
lähihoitaja

Maria Camara

Sihteeri
Vammaispalvelut Kortepohjan toimintakeskus
ohjaaja

Sanna Linna
Ikääntyneiden asumispalvelut, Luhtisen palvelukeskus
palveluesihenkilö

Katja Pylvänäinen
Vammaispalvelut, Ahokoti
ohjaaja
varajäsen

Sari Tyynelä
Varhaiskasvatus, Norolan päiväkoti
lastenhoitaja
varajäsen

sari.tyynela@jyvaskyla.fi

Sari Malmberg
Suunterveydenhuolto, Huhtasuon hammashoitola
hammashoitaja
varajäsen

sari.malmberg@jyvaskyla.fi

Pia Vehmasaho
Multian kunta, kotihoito
sairaanhoitaja/palveluohjaaja
varajäsen

Tarja Ylönen
Hankasalmen kunta, arjen tuki / vanhuspalvelut
palveluvastaava
varajäsen

Ailamari Vehviläinen
Nuorisovastaanotto
Lapsiperheiden palvelutarpeen arviointi
sairaanhoitaja
varajäsen

Heli Lyytikäinen
Suunterveydenhuolto, Palokan hammashoitola
hammashoitaja
Varajäsen

Terhi Rissanen

Tähtelä

Hankasalmi

sairaanhoitaja

varajäsen